Diwylliant

Y Diwylliant Corfforaethol

● Cenhadaeth: Creu gwerth i bartneriaid. I wella hapusrwydd gweithwyr, a chyfrannu at ddatblygiad cymdeithasol.

● Gweledigaeth: Bod yn arweinydd y diwydiant cynhyrchion electronig newydd.

● Athroniaeth: Trwy optimeiddio parhaus, i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau gwerthfawr i ddefnyddwyr.

● Gwerth: Canolbwyntio ar y defnyddiwr, didwylledd ac ymroddiad.

256637-1P52R2054329

Athroniaeth y Cwmni

zGZAdC4WNS_small

Canolbwyntio a Phroffesiynol

256637-1P52R2054329

Yn ddiffuant ac yn Gydweithredol

ec3035a58d685f0a931062dc5fc6d7ca

Agored ac Uchelgeisiol

Gwasanaeth da + Ansawdd.

Mae'r cwmni wedi ymrwymo i ymchwilio a datblygu cynhyrchion ac atebion electronig o ansawdd uchel i greu cydweithrediad ennill-ennill a sefydlu datblygiad hirdymor a sefydlog o berthynas strategol.