Taith Ffatri

Giât y cwmni

Mae ein gweithdy a'n swyddfa yn yr ail lawr cyfan.

Ystafelloedd swyddfa a chyfarfod

Mae ardal y swyddfa yn agored ac yn dryloyw. Mae ystafelloedd cyfarfod, adran werthu, adran gyllid, adran ffynhonnell, adran dylunwyr cynnyrch ac adran peirianwyr gyda'i gilydd.

molo1 (2)

Heneiddio ac offer prawf eraill

Mae cannoedd o stondinau profion heneiddio, nifer fawr o offer heneiddio, i wella effeithlonrwydd gwaith yn ei gyfanrwydd. Offer a dulliau profi proffesiynol, data profion cywir

Gweithdy

Mae'r llinell gynhyrchu yn llawn o weithwyr proffesiynol sydd ag effeithlonrwydd gwaith uchel a chynhyrchedd cynnyrch uchel. Dwy linell ymgynnull ac un llinell bacio

maoiyehfc (14)

Ystafell sampl

Gellir gweld tystysgrifau a samplau yma.