A YW RHYFEDD SY'N TALU YN WIRELESS AM FY BATTERY FFÔN?

Mae'r holl fatris y gellir eu hailwefru yn dechrau dirywio ar ôl nifer penodol o gylchoedd gwefru. Cylch gwefru yw'r nifer o weithiau y mae'r batri yn cael ei ddefnyddio i gapasiti, p'un a:

  • wedi'i wefru'n llawn yna ei ddraenio'n llwyr
  • wedi'i wefru'n rhannol ac yna ei ddraenio gan yr un swm (ee ei godi i 50% yna ei ddraenio 50%)

Mae codi tâl di-wifr wedi cael ei feirniadu am gynyddu'r gyfradd y mae'r cylchoedd gwefru hyn yn digwydd arni. Pan fyddwch chi'n gwefru cebl ar eich ffôn, mae'r cebl yn pweru'r ffôn yn hytrach na'r batri. Yn ddi-wifr, fodd bynnag, mae'r holl bŵer yn dod o'r batri a dim ond ychwanegu at y gwefrydd - nid yw'r batri yn cael seibiant.

Fodd bynnag, mae'r Consortiwm Pwer Di-wifr - y grŵp byd-eang o gwmnïau a ddatblygodd y dechnoleg Qi - yn honni nad yw hyn yn wir, ac nad yw codi tâl ffôn diwifr yn fwy niweidiol na chodi tâl â gwifrau.

Er enghraifft o gylchoedd gwefru, mae batris a ddefnyddir yn Apple iPhones wedi'u cynllunio i gadw hyd at 80% o'u capasiti gwreiddiol ar ôl 500 o gylchoedd gwefr llawn.


Amser post: Mai-13-2021